Byggmester Kåre Lillejord AS

Våre tjenester

Våre oppdrag består som oftest av tradisjonelle tømrertjenester, som nybygg av boliger og hytter, tilbygg, rehabilitering og restaurering. Vi utfører også bygging av brygger, bytte kledning, dører og vinduer samt mindre vedlikeholdsarbeid på hus og hytter.

Ikon - hus med hjerte

Kvalitet i hvert eneste oppdrag

Vi tar oss av totalentreprisen i de respektive prosjektene. Det vil si at våre kunder kun behøver å forholde seg til oss under byggeprosessen. Byggmester Kåre Lillejord AS samarbeider blant annet med rørlegger, elektriker, murer, flislegger, maler og blikkenslager. Disse lokale samarbeidspartnerne er alle solide, og har samme krav tilkvalitet som oss selv. I byggeprosessen er det vi som tar oss av koordineringen av håndverkere, med god dialog til kunde. Det gjør at våre kunder bare trenger å forholde seg til én pris - prisenfor hele prosjektet.

Nybygg (Hus og hytter)

Planleggingsprosessen av nybygg er spennende, men også krevende. Det er viktig at krav til estetikk, funksjonalitet og driftsøkonomi ivaretas. Byggmester Kåre Lillejord AS har siden starten i1996 satt opp en rekke ulike nybygg, hvilket har gitt oss den erfaringen og kunnskapen som skal til for å være behjelpelige med ditt prosjekt. Alt fra prosjektering og tegning, til ferdig prosjekt

Tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg på eksisterende bygningsmasse kan by på en rekke utfordringer. Vi har kunnskap om å forstå gamle bygningskonstruksjoner, slik at tilbygg og påbygg best mulig kan tilpasses estetisk og konstruksjonsmessig eksisterende bygning. Vår erfaring har vi opparbeidet oss gjennom et stort antall gjennomførte prosjekter. Vår kompetanse kommer aller best til nytte når vi blir tatt med i prosjektet på et så tidlig stadium i prosessen som mulig. Da kan vi sammen komme fram til den beste løsningen for oppdragsgiver.

Restaurering og rehabilitering

Vi ser viktigheten i å ivareta byggets opprinnelige struktur og historie når vi får oppdrag innen restaurering og rehabilitering. Vi vil derfor til enhver tid arbeide med en høy respekt for bygget. På slike oppdrag stilles vi ofte ovenfor nye utfordringer. Vi liker utfordringer, og vi liker også å vise at vi får det til. Våre dyktige lokale leverandører kan også foreksempel levere kopier av gamle dører og vinduer til oss. Det gjør at bygget fremstår med sin gamle sjarm og utseende, men med nåtidens funksjonalitet.